Kategorier
Bostad

Smart bostadsanpassning i Stockholm underlättar vardagen

Som rörelsehindrad i Stockholm kan man få bidrag för att anpassa bostaden så att den fungerar med det rörelsehinder man har. Äldre, sjuka och de som har drabbats av en olycka kan alla få hjälp.

Genom en bostadsanpassning kan de som har någon typ av rörelsehinder få en enklare vardag. I vissa fall kan det till och med vara helt avgörande för om man ska kunna bo kvar. Man kan få bidrag från kommunen för att bygga om och anpassa bostaden så att den fungerar med det rörelsehinder som man har. Vill man ansöka om bidrag för en bostadsanpassning gör man detta enklast via Stockholm stads hemsida. Det finns också särskilda byggföretag som har bostadsanpassning som specialområde. De hjälper till med såväl planering som att bygga om och anpassa bostaden.

Skriv ett avtal med den byggfirma som ska utföra bostadsanpassningen

Innan man kontaktar ett byggföretag kan det vara bra att själv fundera över vad som inte riktigt fungerar med bostaden. Inte sällan har också byggföretaget förslag på smarta lösningar som man själv kanske inte ens känner till och vet att man saknar. Innan renoveringen påbörjas går man tillsammans igenom vad som ska göras och vilka förväntningarna är. Det är också viktigt att man skriver ett ordentligt avtal där det klart och tydligt står vad som ska fixas och hur mycket det kommer att kosta. Då förseningar kan ställa till problem i vardagen är det viktigt att det även finns med ett datum för när bostadsanpassningen ska vara klar för slutbesiktning. Läs mer om bostadsanpassningen på denna hemsida: bostadsanpassningstockholm.nu

Kategorier
Bostad

Fastighetsskötsel med ansvar i Stockholm

Det är nödvändigt att anlita ett seriöst företag som tar hand om fastighetsskötsel i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter i Stockholm för att upprätthålla rätt standard.

​​Det är ett ansvar att ta hand om fastighetsskötsel i Stockholm eftersom det inte får bli eftersatt utan måste skötas väl och regelbundet. När man anlitar ett etablerat företag som sköter om flera fastigheter vet man att de har resurser att klara av uppgiften.

Det krävs många olika tekniker, hantverkare, maskiner och redskap för att hålla en fastighet i bästa skick. Anlitar man ett företag med de rätta kontakterna så får man tillgång till allt som behövs.

Fastighetsskötsel i Stockholm innebär den löpande skötseln med städning, snöröjning och skötsel av grönytor. Det innebär också att man kan rycka ut när en glödlampa i trappuppgången slocknat eller när det blivit stopp i ett avlopp.

Företag som arbetar med fastighetsskötsel i Stockholm planerar långsiktigt

Den löpande skötseln tar mycket tid men den ger också insikt om det mer omfattande långsiktiga underhållet. När man anlitar ett företag som arbetar med fastighetsskötsel i Stockholm kan man därför få information och hjälp att budgetera för större projekt.

Fönster eller fasader kan komma att behöva målas om, rör kan behöva bytas ut eller rensas och taket kan behöva ses över. Ser man problemen komma så blir de billigare att åtgärda än om de orsakat onödiga akuta insatser.

Den regelbundna skötseln och långsiktiga planeringen som man får med ansvarsfull fastighetsskötsel kommer därför att löna sig. Fastigheten eller bostadsrättsföreningens ekonomi blir mer balanserad och trivseln ökar.