Kategorier
Bostad

Smart bostadsanpassning i Stockholm underlättar vardagen

Som rörelsehindrad i Stockholm kan man få bidrag för att anpassa bostaden så att den fungerar med det rörelsehinder man har. Äldre, sjuka och de som har drabbats av en olycka kan alla få hjälp.

Genom en bostadsanpassning kan de som har någon typ av rörelsehinder få en enklare vardag. I vissa fall kan det till och med vara helt avgörande för om man ska kunna bo kvar. Man kan få bidrag från kommunen för att bygga om och anpassa bostaden så att den fungerar med det rörelsehinder som man har. Vill man ansöka om bidrag för en bostadsanpassning gör man detta enklast via Stockholm stads hemsida. Det finns också särskilda byggföretag som har bostadsanpassning som specialområde. De hjälper till med såväl planering som att bygga om och anpassa bostaden.

Skriv ett avtal med den byggfirma som ska utföra bostadsanpassningen

Innan man kontaktar ett byggföretag kan det vara bra att själv fundera över vad som inte riktigt fungerar med bostaden. Inte sällan har också byggföretaget förslag på smarta lösningar som man själv kanske inte ens känner till och vet att man saknar. Innan renoveringen påbörjas går man tillsammans igenom vad som ska göras och vilka förväntningarna är. Det är också viktigt att man skriver ett ordentligt avtal där det klart och tydligt står vad som ska fixas och hur mycket det kommer att kosta. Då förseningar kan ställa till problem i vardagen är det viktigt att det även finns med ett datum för när bostadsanpassningen ska vara klar för slutbesiktning. Läs mer om bostadsanpassningen på denna hemsida: bostadsanpassningstockholm.nu