Kategorier
Energideklaration

Fördelar med en energideklaration 

Många ställer sig skeptiska till varför man måste upprätta en energideklaration? Som exempelvis fastighetsägare så har man ett krav på sig i att anlita en extern – och givetvis certifierad – och oberoende partner som mäter och gör olika tester i syfte att ta fram en energideklaration. Detta till en kostnad som, alltså, många anser vara onödig. Det man istället bör göra är att se kostnaden som en investering. 

Hur kan det vara en investering? En energideklaration ger dig väldigt tydliga svar om hur pass höga dina uppvärmningskostnader är – och samtidigt hur din energiförbrukning ser ut. Det finns definitivt ett värde i att veta om detta. 

En energideklaration är ett väldigt bra verktyg för att förändra och förbättra. Många villaägare – och fastighetsägare – ges en ögonöppnare. Man har kanske tidigare misstänkt att man betalar en massa dyra pengar, men genom att en energideklaration upprättas så får man svart på vitt kring detta – och kan agera därefter. 

Anlita rätt företag för din energideklaration 

Fördelen med en energideklaration är att den A) ger dig fakta och tydlig information om dina kostnader och B) förslag och konkreta åtgärder kring hur du kan förbättra din bostad och sänka din energiförbrukning. Är det dina fönster som är otäta, är ditt ventilationssystem föråldrat – eller kan det vara så att exempelvis bergvärme är en ultimat uppvärmning för ditt hus och för de geologiska förutsättningarna som finns i området?

 En energideklaration ska alltid upprättas av en oberoende partner och denna ska givetvis vara certifierad för uppgiften. Viktigt är även att man tittar närmare på kunskap och erfarenhet innan man väljer. Den energideklaration som upprättas för din villa ska vara framtagen för de unika förutsättningar och de unika utmaningar som finns i denna. 

Viktigt är även att poängtera att en energideklaration är bra för oss alla. Det handlar om att den leder till förändringar som nästan alltid gör gott för miljö och klimat. Det handlar om vinster i stort sett varje led.