Kategorier
Brandisolering

Ta hjälp med brandisolering

Brandisolering är en viktig del av en byggnads brandskydd och bör alltid designas och utföras av de som har rätt kunskap inom området – allt för ökad säkerhet.

Brandisolering handlar om att skydda byggnader från risker och skador vid brand genom att förhindra att eld sprider sig snabbt. Det finns olika metoder för brandisolering, inklusive användning av brandklassade material och installation av brandtätningsprodukter. Olika metoder och material lämpar sig bäst för olika byggnader och förutsättningar.

Att ha rätt utförd brandisolering kan vara avgörande för att skydda både liv och egendom. Området är dock tämligen komplext och för en lekman är det i princip omöjligt att själv designa och genomföra en brandisolering som blir tillräckligt bra. En brandisolering är nämligen aldrig bättre än dess svagaste punkt. Det räcker med en liten miss i konstruktionen för att en brand ska kunna bryta sig igenom.

Äldre brandisolering kan behöva bytas

Därför bör man alltid se till att ta hjälp med brandisolering, när sådan ska utföras. Vid nybyggnation är det en självklarhet att man vänder sig till brandskyddskonsulter för att se till att byggnaden blir säker och trygg för de som ska vistas i den.

Men för även äldre byggnader kan det finnas ett stort behov av att se över brandisoleringen. Den befintliga isoleringen kan vara för gammal – material åldras, som bekant – och behöva bytas ut. Det är inte heller säkert att den har designats på bästa sätt om den är gammal, eftersom både kunskap, material och metoder har utvecklats genom åren.