Kategorier
El

Att skaffa laddstation till bostadsrättsförening

Saknar du laddstation till din bostadsrättsförening är det tid att göra något åt den saken och göra din BRF mer attraktiv. Behoven kommer att öka, inte minska.

Idag är det inte ovanligt att en bostadsrättsförening har ett antal parkeringsplatser avsedda att användas av medlemmar. Så har det varit länge. Många har också installerat utrustning som möjliggör att man kan använda motorvärmare. I lyckliga undantagsfall har man också garageplatser. Vad många ännu inte hunnit införskaffa är laddstationer för elfordon.

Framtiden inträffar varenda dag. Imorgon är framtiden. Inget vet man om den men man antar en hel del. De allra flesta är väldigt överens om att antalet elbilar kommer att öka starkt inom de närmaste åren. Men var ska man ladda dem i din BRF? Det är ett bra stalltips att många medlemmar i föreningen har önskemål om laddstationer och hur löser man detta?

Installation av laddstation i bostadsrättsförening

Att använda de eluttag som kanske redan finns för motorvärmare är inte alls något alternativ. Det kan inte nog betonas med tanke på säkerheten. Vanliga eluttag är inte anpassade för elbilsladdning och att ändå använda dem medför fara för brand. Dessutom kommer det att belasta allas elförbrukning på ett sätt som kommer att upplevas som orättvist.

Att ordna en laddstation i bostadsrättsföreningen är ett bra sätt att lösa problemen. Det finns ett flertal lösningar rörande den ekonomiska delen som gör att icke-elbilsägare inte behöver vara med och betala för elåtgången. En firma med kompetens och erfarenhet tar hand om hela projektet från start till mål.